Rekursion

En rekursion betegner noget, der refererer til sig selv. 

Rekursion subst.: se rekursion]